රටේ පවතින වර්තමාන තත්වය හේතුවෙන් භාණ්ඩවල මිල ගණන් වෙනස් විය හැකි අතර, ඔබට මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය භාණ්ඩවල මිල ගණන් අපගේ Whatsapp අංකය හරහා සම්බන්ද වී දැනගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිමු.

U design
Enjoy

With

HEADSET

New

Arrived

VGA

ign
U desig
WELL

Designed

Casing

Best

Wide Angle

Monitor

Ugn
Best

Gaming

Mouse

Un
New

RGB

Keybord

U n
demo-attachment-99-noun_delivery_1095359

Fast Delivery

On All Order
demo-attachment-98-Group-995

Customer Support

For All Customers
demo-attachment-101-noun_guarantee_952398

Guaranteed Service

& Years of Experience
demo-attachment-99-noun_delivery_1095359

Fast Delivery

On All Order
demo-attachment-98-Group-995

Customer Support

For All Customers
demo-attachment-101-noun_guarantee_952398

Guaranteed Service

& Years of Experience
01

fine smile

shop by

Categories

Featured Products

Sale!
MSI ARMOR AMD Radeon RX 6600 8GB Graphic Card

MSI Radeon™ RX 660...

Rs.136,500.00 Add to cart
AMD B450 Gaming Plus MAX Motherboard

MSI B450 GAMING PLUS...

Rs.43,000.00 Add to cart
Sale!
ASUS PRIME H610M-E D4 Intel Motherboard

ASUS PRIME H610M-E D...

Rs.40,990.00 Add to cart
Sale!
MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC Graphic Card

MSI GeForce GTX 1650...

Rs.72,000.00 Add to cart
Sale!
MSI GTX 1050 Ti 8GB Graphic Card

MSI GeForce GTX 1050...

Rs.67,000.00 Add to cart
Sale!
ZOTAC Gaming GeForce GTX 1660 Ti 6GB Graphics Card

ZOTAC GAMING GeForce...

Rs.69,000.00 Add to cart
Sale!
INNO3D GeForce RTX 3050 TWIN X2 OC 8GB Graphic Card

INNO3D GeForce RTX 3...

Rs.135,000.00 Add to cart
Sale!
ASUS VY249HE Eye Care Monitor

ASUS VA249HE Eye Car...

Rs.59,000.00 Add to cart

HAPPY HOURSE

Beats Solo Air

Summer Sale

Company that’s grown from 270 to 480 employees in the last 12 months.

SASI Computers
5.0
Based on 59 reviews
powered by Google
A LiyanageA Liyanage
16:37 22 Dec 22
Really great. After going to many shops and talking a lot, we came. If you really want to buy the best products for the price you have, then "Sassy Shop" is the place to go And the necessary work can be done very quickly. So if you want to buy PC go to "Sassy Shop".
SENU OME LIVESENU OME LIVE
08:56 06 Oct 22
THANKS FOR YOUR SUPPORTING FOR MY GAMING STREMING ITEMS @sasicomputers
MalinduMalindu
14:10 14 Sep 22
The product was great, best prices and the best place to buy all the pc accessories you need, I highly recommend for anyone whos looking for best prices and best accessories 🔥
Pasindu LakshanPasindu Lakshan
10:52 30 Aug 22
A brilliant customer service with a high quality product 🔥 item's have delivered within 1 day as promised. Resonabel price 😍 Highly recommended place for everyone ❤
Navodya BandaraNavodya Bandara
12:21 21 Mar 22
Highly recommend, Best prices and best customer service and best place to build your pc and buy pc parts, games and software ✌️❤️ Superb service! Friendly and very professional ! I would recommend them to anyone whos looking for a pc build or pc parts .. 🔥❤️‍🔥
js_loader